پل اولین شبکه مالی - اجتماعی


بدون داشتن اطلاعات بانکی دوستانتان به آنها پول انتقال دهید و یا از آنها پول درخواست کنید. گروه تشکیل دهید و پرداخت های گروهی را مدیریت کنید.

بیشتر بدانید

ما پلی ساخته ایم


اگر میخواهید به افراد انتقال وجه انجام دهید و اطلاعات بانکی آنها را نمیدانید.
اگر میخواهد بدون فاش شدن اطلاعات بانکی تان از دیگران وجه درخواست نمایید.
اگر در صندوق خانوادگی, گروههای خیریه و یا گروههای دیگری عضو هستید و میخواهید تعاملات مالی گروهی داشته باشید.
پل به شما کمک خواهد کرد تا سریعتر، امن تر و با مدیریت بهتری تبادلات مالی خود را انجام دهید.

چرا پل

مزایای پل


پرداخت آنی و لحظه ای

اتصال مستقیم به سرویس های بانکی وانتقال وجه آنی و لحظه ای

امنیت

بهره گیری از امن ترین پروتکلهای امنیتی و انتقال وجه بدون افشای شماره حساب و یا کارت شما

مدیریت پرداختها

پل پرداختهای مالی فردی و گروهی شما را مدیریت میکند.

همگام با تکنولوژی

پرداخت از طریق QR CODE و NFC

سادگی

کارکردی ساده و آسان

با ما در ارتباط باشید.


لطفا به ما در ساختن پلی بهتر کمک کنید و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.